Rørinspeksjon i Rogaland

Vi kan utføre innvendig inspeksjon av rør fra 50mm og oppover. Etter utført rørinspeksjon kan kunde få tilsendt skriftlig rapport hvis ønskelig. Kan også levere video av rørinspeksjonen på cd hvis kunde har behov for dette. Rapport kan brukes overfor forsikringsselskap eller andre instanser som krever dette.

En enkel TV-inspeksjon kan i de fleste tilfelle avdekke årsak til hyppige tilstoppelser, og man unngår unødig og kostbar oppgraving. Rørinspeksjon kan også brukes etterkontrollere rensing av rør for røtter, avleiringer eller finne skjulte stakekummer.

Kontakt oss på telefon 909 98 312 for forespørsel om rørinspeksjon i Stavanger, Sandnes og omegn.

Rørinspeksjon. Vi utfører innvending inspeksjon av rør.