Velkommen til Rogaland Renovasjon

Vi er et renovasjonsfirma som driver hovedsaklig i Stavanger og omegn.
Vi har spesialisert oss på utførelse av rørinspeksjon, trasésøking av rør, høytrykksspyling/ åpning av rør og tømming av tanker.